Veselé 232, 405 02 Děčín
Kudy k nám?


Auto 734 231 999/777 806 820
Moto 734 230 392

 

Autolakovna

Moderní technologie lakování automobilů vodou ředitelnými barvami, kterou používají všichni výrobci nových vozů.

Doba lakování záleží na množství dílů a jejich poškození. Z pravidla tři, čtyři dny od přijetí objednávky přijímacím technikem. Přijímací technik předem dohodne rozsah prací, cenu za provedenou práci a datum předání vozu. Platba nikdy nepřesáhne předem dohodnutou cenu jen v případě, že bude zákazník informován a seznámen s okolnostmi rozšíření lakovacích prací.

  • Technologie lakovací kabiny výrobce Saico
  • Technologie nástřiku výrobce Sata
  • Barvy Color envirobase PPG

Hotovo již do 3 dnů

Dopředu víte, kolik zaplatíte

Moderní technologie